Plan ter inzage - 023 Heemstede Maatschappij, Veiligheid, Verkeer & Vervoer - De verkeersdruk in Heemstede is hoog. Gemeente en inwoners willen graag de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroten. Daarom is het plan om overal binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren.

Lees meer...

023 Heemstede Maatschappij - Op 31 mei plaatste de buitendienst van de gemeente Heemstede in aanwezigheid van wethouder Annelies van der Have, een spelregelbord bij de Bronsteevijver. Dit was één van de afspraken die voortkwamen uit een breed uitgezette enquête die gehouden werd onder omwonenden. Ook bij de ingang van de Bronsteevaart – Spaarne werd een bord geplaatst om schippers attent te maken op de doodlopende vaart en het ankerverbod in de Bronsteevijver.

Lees meer...

023 Hoofddorp Politiek - De ‘Haarlemmerse Actieve Politiek’(HAP) wil graag tekst en uitleg van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer omdat de gedachte is ontstaan dat Haarlemmermeer niet meedeelt in de provinciale subsidies. Uit een verkenning van het subsidieregister Noord-Holland blijkt immers dat organisaties uit Haarlemmermeer nauwelijks beroep doen op provinciale financiële regelingen.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek - Op woensdag 26 mei zullen initiatiefnemer Nel Kars en burgemeester Astrid Nienhuis op de Binnenweg bij nummer 91 (voor de winkel van Home Made By Ree op het brede deel van de Binnenweg) symbolisch twee struikelstenen leggen. Zij doen dat in verband met de coronamaatregelen in besloten kring met genodigden. De struikelstenen herinneren aan twee Joodse inwoners, die in de Tweede Wereldoorlog op deze plek een boekenwinkel en woning hadden. Beiden hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd.

Lees meer...

Samen met lokale partners - 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - De gemeente Heemstede sluit zich aan bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Het college van B&W heeft dit vandaag besloten. Doel is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Daarbij trekken de gemeente en verschillende lokale partners samen op in een ‘sociale coalitie’.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice