023 Heemstede Politiek & Maatschappij - Democratie is van ons allemaal. In het voorjaar heeft Frank Wildschut van de ‘Begeleidingsgroep Quick Scan Lokale Democratie’ een Quick scan gedaan van de Heemsteedse democratie en ook inwoners gevraagd wat er goed gaat en wat er beter kan.

Lees meer...

023 Politiek & Maatschappij, Participatie - Zinvol werken, mee doen in de samenleving, collega’s hebben, arbeidsritme opdoen, het voorbereiden op de terugkeer in de (werkende) maatschappij. Zo maar een paar doelen voor burgers in de regio Haarlem. Om je te oriënteren is er nu de Participatiekrant. Op 24 pagina’s bieden 40 organisaties informatie over hoe je mee kunt doen met allerlei soorten werkactiviteiten. Met een oplage van 6.000 kunnen heel veel mensen worden bereikt.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek en Maatschappij Op woensdag 24 november om 19.25 uur zullen de burgemeester van Heemstede en leden van Soroptimist International, Zonta en VVAO de oranje verlichting van het raadhuis en het molentje van Groenendaal symbolisch aansteken. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor ‘Orange the world’, de jaarlijkse wereldwijde campagne waarin 16 dagen lang actie wordt gevoerd om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek & Maatschappij, Statushouders – De gemeente Heemstede onderzoekt een aantal locaties waar zij 15-20 extra statushouders tijdelijk kan huisvesten. Het kabinet en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deden een oproep aan provincies en gemeenten voor extra opvangplekken. Gemeente Heemstede neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zodat de AZC’s waar statushouders nu verblijven weer doorstromen en ruimte krijgen voor de opvang van vluchtelingen.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice