023 Heemstede, Haarlem en omgeving Politiek & Maatschappij - Op 9 juli om 16.15 uur bezegelen de vier gemeentes in de raadszaal van de gemeente Heemstede de versterking van de regionale samenwerking voor grote opgaven zoals bijvoorbeeld  bereikbaarheid en het veranderende klimaat. Daarnaast wordt met het convenant de rol van de gemeenteraden in de regionale samenwerking en de inbreng van de regio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter georganiseerd.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek & Maatschappij - Hoe zorgen we in Heemstede voor een (nog beter) samenspel tussen gemeente en inwoners? Dit is onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst op donderdagavond 2 september van 19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis van Heemstede. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om mee te praten. Het lijkt nog ver weg, maar reserveer de datum nu alvast in de agenda!

Lees meer...

023 Heemstede Politiek & Maatschappij - Op donderdag 17 juni heeft burgemeester Astrid Nienhuis in het raadhuis van Heemstede de gemeentelijke erepenning in brons uitgereikt aan de heer A.W.M. (Arno) Schumacher. Hij nam vandaag na 45 jaar afscheid als ambtenaar bij de gemeente Heemstede. Arno Schumacher heeft de penning gekregen voor zijn jarenlange inzet en zijn grote betekenis voor Heemstede.

Lees meer...

Plan ter inzage - 023 Heemstede Maatschappij, Veiligheid, Verkeer & Vervoer - De verkeersdruk in Heemstede is hoog. Gemeente en inwoners willen graag de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroten. Daarom is het plan om overal binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice