023 Hoofddorp Politiek - De ‘Haarlemmerse Actieve Politiek’(HAP) wil graag tekst en uitleg van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer omdat de gedachte is ontstaan dat Haarlemmermeer niet meedeelt in de provinciale subsidies. Uit een verkenning van het subsidieregister Noord-Holland blijkt immers dat organisaties uit Haarlemmermeer nauwelijks beroep doen op provinciale financiële regelingen.

Lees meer...

Samen met lokale partners - 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - De gemeente Heemstede sluit zich aan bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Het college van B&W heeft dit vandaag besloten. Doel is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Daarbij trekken de gemeente en verschillende lokale partners samen op in een ‘sociale coalitie’.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek - In juni behandelt de gemeenteraad van Heemstede de Kadernota 2022-2025. De gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven die reiken tot na deze bestuursperiode. Daarbij gaat het natuurlijk om de effecten van de coronacrisis, maar ook om belangrijke thema’s als energie en klimaat, verkeersveiligheid en keuzes die voorliggen voor de verbetering van huisvesting van basisscholen. De kadernota laat in 2022 een sluitende begroting zien.

Lees meer...

023 Haarlem Politiek - Op woensdag 12 mei (in verband met Hemelvaartsdag) vergaderen de raadscommissies Ontwikkeling en Samenleving om 17.10 uur. Beide vergaderingen worden zowel digitaal als fysiek gehouden, waarbij de commissie Ontwikkeling op de Zijlpoort vergadert en de commissie Samenleving in de raadzaal.

Lees meer...

023 Haarlem Maatschappij - Binnenkort staan 4 en 5 mei weer op de kalender. Twee data die sinds de Tweede Wereldoorlog in ons geheugen gegrift staan. Twee dagen van uitersten waarop verdriet en bezinning gevolgd worden door vrolijkheid en feest. Momenteel dwingen de huidige corona-maatregelen ons tot soberheid, maar vergeten doen we niet.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice