023 Heemstede Maatschappij - Op 31 mei plaatste de buitendienst van de gemeente Heemstede in aanwezigheid van wethouder Annelies van der Have, een spelregelbord bij de Bronsteevijver. Dit was één van de afspraken die voortkwamen uit een breed uitgezette enquête die gehouden werd onder omwonenden. Ook bij de ingang van de Bronsteevaart – Spaarne werd een bord geplaatst om schippers attent te maken op de doodlopende vaart en het ankerverbod in de Bronsteevijver.

Lees meer...

023 Hoofddorp Politiek - De ‘Haarlemmerse Actieve Politiek’(HAP) wil graag tekst en uitleg van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer omdat de gedachte is ontstaan dat Haarlemmermeer niet meedeelt in de provinciale subsidies. Uit een verkenning van het subsidieregister Noord-Holland blijkt immers dat organisaties uit Haarlemmermeer nauwelijks beroep doen op provinciale financiële regelingen.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek - Op woensdag 26 mei zullen initiatiefnemer Nel Kars en burgemeester Astrid Nienhuis op de Binnenweg bij nummer 91 (voor de winkel van Home Made By Ree op het brede deel van de Binnenweg) symbolisch twee struikelstenen leggen. Zij doen dat in verband met de coronamaatregelen in besloten kring met genodigden. De struikelstenen herinneren aan twee Joodse inwoners, die in de Tweede Wereldoorlog op deze plek een boekenwinkel en woning hadden. Beiden hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd.

Lees meer...

Samen met lokale partners - 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - De gemeente Heemstede sluit zich aan bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Het college van B&W heeft dit vandaag besloten. Doel is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Daarbij trekken de gemeente en verschillende lokale partners samen op in een ‘sociale coalitie’.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek - In juni behandelt de gemeenteraad van Heemstede de Kadernota 2022-2025. De gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven die reiken tot na deze bestuursperiode. Daarbij gaat het natuurlijk om de effecten van de coronacrisis, maar ook om belangrijke thema’s als energie en klimaat, verkeersveiligheid en keuzes die voorliggen voor de verbetering van huisvesting van basisscholen. De kadernota laat in 2022 een sluitende begroting zien.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice